22.02.2008:

KARATESHOW
bei der
hsb-Meisterehrung

Mitwirkende:

Iris Haberkorn,
Athanasios Karapatzakis,
Christos Karapatzakis,
Jesko Thomaß